Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 

Informacja o zmianie organizacji ruchu wprowadzanej przy cmentarzach w Kętach i Bielanach

W dniach 1-2 listopada 2019 r. organizacja ruchu na drogach w rejonie cmentarzy komunalnych w Kętach i w Bielanach, wprowadzona będzie w sposób analogiczny do lat poprzednich.


Kęty

Główny ruch pojazdów odbywać się będzie ul. Św. Jana Kantego w kierunku od centrum miasta do al. Jana Pawła II.

Na ul. Św. Jana Kantego wprowadzony zostaje ruch jednokierunkowy od ul. Ogrodowej do al. Jana Pawła II, z możliwością jednostronnego parkowania.

Kierowcy opuszczający parking przy cmentarzu kierowani będą z parkingu ul. Szpitalną w prawo w ul. Św. Jana Kantego do al. Jana Pawła II.

Do cmentarza będzie można też dojechać łącznikiem od ul. Adama Mickiewicza do ul. Św. Jana Kantego, przy czym wyjazd możliwy będzie tylko w kierunku al. Jana Pawła II.

Bielany

Główny dojazd do cmentarza odbywać się będzie od strony Pl. Św. Macieja, ulicą Beskidzką do ul. Plebańskiej. Na tym odcinku wprowadza się ruch jednokierunkowy z możliwością jednostronnego parkowania.

Wyjazd z parkingu przy cmentarzu, możliwy będzie ul. Plebańską, tylko w kierunku ul. Kęckiej (drogi wojewódzka nr 948).

Na ul. Plebańskiej wprowadza się ruch jednokierunkowy od ul. Beskidzkiej do drogi wojewódzkiej oraz w drugim kierunku na odcinku od ul. Beskidzkiej do ul. Solnej z możliwością jednostronnego parkowania pojazdów.

Prosimy o ostrożną jazdę, zwracanie szczególnej uwagi na oznakowanie, stosowanie się do przepisów ruchu drogowego oraz poleceń kierujących ruchem.

Ponadto, w okresie 1 listopada uruchomiona zostaje komunikacja zbiorowa osób na trasie pomiędzy osiedlami mieszkaniowymi, a cmentarzem komunalnym w Kętach.

Zaleca się korzystanie z tych przewozów w celu uniknięcia utrudnień w komunikacji w rejonie cmentarza (informacja o rozkładzie jazdy dostępna poniżej).  
Odsłony: 2128
Autor Publikacji: Wydział Infrastruktury Gminnej, Data Publikacji: 2019-10-22 , Godzina Publikacji: 08:58

Kęty w obiektywie...