Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 

Ogłoszenie o ogólnym zebraniu mieszkańców Dzielnicy Stare Miasto w Kętach

Działając na podstawie §11 ust.1 Statutu Dzielnicy „Stare Miasto” w Kętach

Zarząd Dzielnicy zwołuje na dzień

2 kwietnia 2019 r. (wtorek) o godz.17.00
w Domu Kultury w Kętach

OGÓLNE ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW DZIELNICY
 „STARE MIASTO” W KĘTACH


Porządek obrad:

1. Otwarcie Zebrania i stwierdzenie jego prawomocności.

2. Powołanie prowadzącego Zebranie i protokolanta Zebrania.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Powołanie Komisji uchwał i wniosków.

5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Dzielnicy w 2018 r.:

1)    Przedstawienie sprawozdania,
2)    Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie skwitowania działalności  Zarządu Dzielnicy
       w 2018 r.,
3)    Dyskusja nad sprawozdaniem,
4)    Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania i skwitowania działalności Zarządu Dzielnicy w 2018 r.

6. Informacja Burmistrza o zadaniach zrealizowanych w 2018 roku oraz przewidzianych do realizacji w Dzielnicy w 2019 r.

7. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji wniosków z poprzedniego zebrania mieszkańców.

8. Dyskusja, wnioski.

9. Uchwała w sprawie środków finansowych do dyspozycji Dzielnicy w 2019 r.

10. Uchwała w sprawie przyjęcia wniosków zebrania.

11. Przyjęcie protokołu poprzedniego zebrania.

12. Zakończenie Zebrania.


Kęty, dnia 18 marca 2019 r.

Przewodniczący  
Zarządu Dzielnicy

(-) Andrzej BryzekOdsłony: 1641
Autor Publikacji: , Data Publikacji: 2019-03-19 , Godzina Publikacji: 17:07

Kęty w obiektywie...