Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 

Ogłoszenie o zwołaniu zebrania mieszkańców Dzielnicy Kęty Nowe Miasto

BURMISTRZ GMINY KĘTY

z w o ł u j e

na dzień 9 kwietnia 2019r. (wtorek) o godz. 17.00 w Domu Kultury w Kętach

ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW DZIELNICY KĘTY NOWE MIASTO DLA WYBORÓW PRZEWODNICZĄCEGO I CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIELNICY ORAZ KOMISJI REWIZYJNEJ

Porządek zebrania:


1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie jego prawomocności.
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Powołanie komisji uchwał i wniosków.
5. Przyjęcie sprawozdania z działalności zarządu dzielnicy w 2018r. i udzielenie skwitowania.
6. Powołanie komisji skrutacyjnej.
7. Wybory przewodniczącego zarządu:


1) uchwała w sprawie regulaminu wyborów przewodniczącego zarządu,
2) zgłaszanie kandydatów,
3) przygotowanie kart do głosowania (w trakcie: dyskusja i wnioski),
4) głosowanie tajne,
5) ustalenie wyników wyborów (w trakcie: dyskusja i wnioski),
6) ogłoszenie wyników wyborów i podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.


8. Wybory członków zarządu dzielnicy i komisji rewizyjnej:


1) uchwała w sprawie regulaminu wyborów członków zarządu dzielnicy,
2) uchwała w sprawie regulaminu wyborów komisji rewizyjnej,
3) zgłaszanie kandydatów,
4) przygotowanie kart do głosowania (w trakcie: dyskusja i wnioski),
5) głosowania tajne,
6) ustalenie wyników wyborów (w trakcie: dyskusja i wnioski),
7) ogłoszenie wyników wyborów i podjęcie uchwał stwierdzających wybór.


9. Uchwała w sprawie środków finansowych do dyspozycji dzielnicy.
10. Uchwała w sprawie przyjęcia wniosków zebrania.
11. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
12. Zakończenie zebrania.

Burmistrz Gminy Kęty    
dr inż. Krzysztof Jan Klęczar

Kęty, dnia 18 marca 2019 r.
Odsłony: 1385
Autor Publikacji: , Data Publikacji: 2019-03-22 , Godzina Publikacji: 13:34

Kęty w obiektywie...